ผ้าคลุมรถจักรยานยนต์

 

ผ้าคลุมรถมอเตอร์ไซด์
แบ่งเป็น 2 ขนาด คือ รถขนาดเล็ก และรถขนาดใหญ่

 

- ผ้าคลุมรถรถมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก เป็นรถที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ขนาดไม่เกิน 125 cc
Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki,Tiger และรถขนาดเล็กอื่นๆตามความต้องการของท่าน

- ผ้าคลุมรถรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ เป็นรถ Chopper และรถ Big Bike , Big Scooter เช่น
Harley Davision, Triump, BMW, Ducati, รถ 250 cc. , 500 cc. และรถอื่นๆ