ผ้าคลุมอื่นๆ

อุปกรณ์อื่นๆ ที่รับตัดผ้าคลุม
ผ้าที่ใช้ตัดผ้าคลุมอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ ทุกชนิด จะใช้ผ้าชนิดเดียวกันกับ           
ที่ใช้ตัดผ้าคลุมรถยนต์ คือเป็นการคลุมเพื่อ ป้องกันความร้อน ,แสงแดด ป้องกันฝน
น้ำค้าง ความชื้น รวมทั้งป้องกันฝุ่นละออง ต่างๆ ไม่ให้อุปกรณ์ สกปรก 


อุปกรณ์อื่นๆ เช่น

- เครื่องจักร
- เรือ,เจ็ทสกี 
- เครื่องบินเล็ก
- เครื่องออกกำลังกาย
- รถดัดแปลง
- รถ ATV
- เฟอร์นิเจอร์
- กระเช้าไฟฟ้า
- รถเข็น
- ผ้าใบคลุมรถบรรทุก
- ผ้าใบคลุมเรือขนสินค้า
- ผ้าใบคลุมสินค้า
- ฯลฯ